Project

Gas en Vloeistof Hold-Up en Uitwisseling in Drie Fasen Laboratoriumreactoren voor het Opmeten van Intrinsieke Kinetiek.

Code
01T01113
Looptijd
01-09-2013 → 31-12-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Catalysis and reacting systems engineering
  • Chemical product design and formulation
  • General chemical and biochemical engineering
  • Process engineering
  • Separation and membrane technologies
  • Transport phenomena
  • Other (bio)chemical engineering
Trefwoorden
gas vloeistof massa transfer gas en vloeistof hold-up drie fasen reactoren
 
Projectomschrijving

Vele industriële chemische reacties worden in de vloeistoffase uitgevoerd. Het opmeten van de corresponderende kinetiek op laboratoriumschaal stelt heel wat praktische uitdagingen, in het bijzonder met betrekking tot 'hold-up' van gassen en vloeistoffen in deze reactoren en de uitwisseling van materie tussen beide fasen. De bepalende fenomenen in een Robinson Mahoney reactor zullen op een systematische manier onderzocht worden.