Project

Integratie van de 10-jarige SPOT-VEGETATION tijdsreeks en landoppervlak-modellering ter voorspelling van de terrestrische koolstofdynamiek in een veranderend klimaat