Project

Integratie van de 10-jarige SPOT-VEGETATION tijdsreeks en landoppervlak-modellering ter voorspelling van de terrestrische koolstofdynamiek in een veranderend klimaat

Looptijd
01-12-2009 → 30-04-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Physical geography and environmental geoscience
  • Plant biology
 • Engineering and technology
  • Communications technology
  • Geomatic engineering
 • Agricultural and food sciences
  • Forestry sciences
Trefwoorden
Amazonebekken ecosysteemmodellering Afrika satellietbeelden bos
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is het assimileren van SPOT-VEGETATION gebaseerde tropische landgebruiksdata en koolstoffluxdata in het globaal vegetatie model ORCHIDEE. Het geoptimaliseerde ORCHIDEE model zal dan gekoppeld met een landgebruiksveranderingsmodel voor Afrika ons in staat stellen om kwantitatieve schattingen van koolstofstocks en -fluxen van Centraal Afrikaans bos onder verschillende klimaatsveranderingsscenarios te bepalen.