Project

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van beleggingsfondsen aan de hand van transactiedata.