Project

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van beleggingsfondsen aan de hand van transactiedata.

Looptijd
01-10-2010 → 30-11-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
Trefwoorden
beleggingsfondsen winstaankondigingen behavioral finance
 
Projectomschrijving

We maken gebruik van een omvangrijke databank van werkelijke transacties van beleggingsfondsen om na te gaan of ze inderdaad aan waardecreatie doen, en aldus een rendement kunnen bereiken dat beter is dan het marktrendement. Innovatief hierin is dat we transacties kunnen gebruiken, en deze dus niet hoeven te benaderen als het verschil tussen twee opeenvolgende portefeuillesamenstellingen.