Project

Een co-creatie methodologie gebaseerd op wetenschappelijke evidentie om de implementatiekloof tussen kennis en actie in gezondheidsbevordering te overbruggen.