Project

Een co-creatie methodologie gebaseerd op wetenschappelijke evidentie om de implementatiekloof tussen kennis en actie in gezondheidsbevordering te overbruggen.

Acroniem
Health CASCADE
Code
41Z09121
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
    • Preventive medicine
    • Health and community services
Trefwoorden
co-creatie Gezondheidsbevordering
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Health CASCADE is een Europees ITN project dat gezondheidsbevordering, maatschappelijke gezondheid, sociale wetenschappen en digitale technologieën samen brengt en innovaties creëert in verschillende settings (vb. onderwijs, werkplaats, gezondheidszorg). We willen daarbij co-creatie toepassen als wetenschappelijke basis/kader/methodologie.

Het doel is om co-creatie vaardigheden en expertise te bewerkstelligen door een nieuwe generatie jonge onderzoekers te trainen die in staat zijn om te werken binnenin die verschillende disciplines via (a) onderzoeksprojecten, (b) workshops en cursussen, en (c) mobiliteit binnen het brede netwerk van het project.

Dit project wordt uitgevoerd en gecoördineerd door 7 universiteiten en een 14-tal partnerorganisaties verspreid over 8 Europese landen waardoor een Europese multidisciplinaire aanpak in verschillende onderzoeksomgevingen en -contexten gegarandeerd wordt.

 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.