Project

Studies naar de werkingswijze van een nieuwe plantengroeiregulator

Looptijd
01-01-2018 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
plantengroeiregulator
 
Projectomschrijving

Dit project is gericht op het karakteriseren van de werkingswijze van een nieuwe plantengroei-activator A68,
eerder geïdentificeerd via een chemisch genetica scherm en getoond om de plantengroei van te verbeteren
Arabidopsis - planten gekweekt onder normale en osmotische stressomstandigheden in vitro of droogtestress in
bodem. We zullen de thermische proteoomprofilering gebruiken om de interacties tussen eiwit en A68 te volgen
gemultiplexte kwantitatieve massaspectrometrie en profiteer van genexpressiestudies.
Gedetailleerde dissectie van de effecten van de chemische activator op mRNA-transcript en eiwitniveaus zal
inzichten op te leveren over de moleculaire mechanismen die de verbeterde fenotypen van plantengroei bepalen.
De verkregen informatie zal uiteindelijk leiden tot de ontdekking van nieuwe kandidaat-genen voor
het verhogen van de oogstopbrengst en / of het verbeteren van de abiotische stresstolerantie.