Project

Eigenschappen van alluviale sedimenten van vegetatieloze rivieren in het Fanerozoïcum

Looptijd
01-01-2013 → 30-03-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Physical geography and environmental geoscience
    • Evolutionary biology
Trefwoorden
sedimentologie fluviatiele geologie evolutie van de planten biogeomorfologie
 
Projectomschrijving

Uit recent onderzoek blijkt steeds meer dat vegetatie een fundamentele invloed heeft op de sedimentaire processen en de afzettingen van riviersystemen. Het doel van dit project is om duidelijk af te lijnen in welke maten planten een impact hebben op de geomorfologie, waarbij een conceptueel model wordt geschetst door overeenkomsten te zoeken binnen de Fanerozoïsche sedimentaire opname van exclusief vegetatieloze rivieren (vóór de evolutie van landplanten, post-extinctie en fluvio-glaciale milieus).