Project

Identiteit en stigmatisering; de Romeinse vrijgelatene. Een kwalitatieve analyse van de socialisering en stratificatie van en de interactie tussen vrijgelaten en vrijgeboren Romeinen.