Project

De isotopische samenstelling van serum Cu als diagnostische en prognostische merker voor leverlijden – ophelderen van de rol van Cu en identificatie van de factoren die de isotopische samenstelling bepalen

Code
01IO0216
Looptijd
01-10-2016 → 31-07-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Instrumental methods
  • Medical and health sciences
    • Hepatology
Trefwoorden
isotopenanalyse Koper Metabolisme leverziekte Multi-collector ICP-massaspectrometrie
 
Projectomschrijving

Het doel van dit interdisciplinair onderzoeksproject is het ontrafelen van de rol van Cu in leverlijden, de identificatie van factoren die bijdragen tot veranderingen in de isotopische samenstelling van Cu via muismodellen en verdere ontwikkeling van analytische methodes. Met deze methodes zal informatie kunnen verworven worden over de isotopische samenstelling van “bulk” Cu en van bepaalde fracties en species, terwijl de ruimtelijke verdeling van Cu en variatie in 65Cu/63Cu tot op (sub-)cellulair niveau zal kunnen gevisualiseerd worden.