Project

Locale Alliantie voor integratie

Acroniem
LION
Looptijd
01-12-2017 → 30-11-2019
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
Integratie
 
Projectomschrijving

Gedurende de afgelopen twee jaar hebben Europa en met name Griekenland te maken gehad met de grootste vluchtelingen- en migrantenstromen in hun recente geschiedenis. De noodzaak om de Derde County Nationals (TCN) in de samenleving te integreren en zo hun actieve deelname aan de maatschappelijke aspecten van de onderwijs-, sociale, arbeids- en gezondheidssector te bevorderen, wordt urgenter dan ooit. Het doel van dit project is om in deze richting te gaan door een platform te creëren waar overleg tussen actoren van zowel de lokale samenleving als TCN's zal plaatsvinden. Onder dit platform krijgen beide groepen de kans om meningen uit te wisselen, ervaringen en praktijken uit te wisselen die enerzijds zullen leiden tot het aangaan van sterke relaties en het stimuleren van gemeenschappelijke activiteiten en anderzijds een stem zullen worden in de "immigrantenintegratie" Raden "die al sinds 2010 in Griekenland zijn gevestigd en actief zijn. Het project heeft de stad Thessaloniki gekozen om haar acties uit te voeren, omdat het erop lijkt dat de respectieve 'Integratiecommissie voor immigranten' en de behoeften van de stad voor een meer gecoördineerde aanpak een urgente prioriteit vormen. Het platform zal een groter aantal ODD's vertegenwoordigen, dat in nauwe samenwerking met de gemeente Thessaloniki gemeenschappelijke activiteiten zal versterken en ondersteunen. Vóór de opstelling van het platform zullen noodzakelijke activiteiten voor capaciteitsopbouw (trainingen en workshops) en verspreidingsacties plaatsvinden om beide groepen voor te bereiden op een vruchtbare samenwerking. Deze activiteiten en acties zullen worden ontworpen in overeenstemming met de bevindingen van een grondig onderzoek naar beste praktijken op EU- en nationaal niveau die zullen zijn uitgevoerd. Daarom is het doel van het voorgestelde project de actieve deelname van ODD's aan belangrijke aspecten van het gemeenschaps- en maatschappelijk leven te bevorderen en de capaciteiten van lokale autoriteiten te vergroten om factoren die kunnen leiden tot marginalisering en sociaaleconomische uitsluiting van ODD's effectief aan te pakken