Project

Boom-en houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse bos-houtkolom: evaluatie van eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bestanden, ter ondersteuning van de onderzoeksopdrachten van het INBO