Project

Boom-en houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse bos-houtkolom: evaluatie van eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bestanden, ter ondersteuning van de onderzoeksopdrachten van het INBO

Code
174G7808
Looptijd
01-03-2008 → 28-02-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry sciences
Trefwoorden
vlaamse bos-houtkolom
 
Projectomschrijving

Dit project omvat de volgende prioritaire onderzoekspunten:
A. In het kader van een duurzaam bosbeheer en een ecologisch verantwoorde bosuitbreiding, waarbij langere bedrijfstijden en meer loofhout centraal staan, is een technologisch-economische evaluatie van het onder dit beleid geproduceerde of the produceren hout noodzakelijk.
B. In het kader van de diverse selectiesprogramma's aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer wordt naar samenwerking gezocht voor een houtkwalitatieve en -technologische evaluatie van de verdelingsproducten. Maar ook in het kader van het bosecologische onderzoek en het onderzoek in verband met bosbescherming bestaat een vraag naar ondersteunend onderzoek gerelateerd met houtkwaliteit en -technologie.
C. Verder is er in Vlaanderen bitter weinig gekend wat er met het geproduceerde hout gebeurt. Onderzoek naar houtstromen is dringend noodzakelijk. Bovendien is er noodzaak om de verschillende houtproducten op basis van inlands hout (o.a. zaaghout/fineer) onderling te vergelijken wat hun levenscyclus betreft. Bij de vermarkting van het hout afkomstig uit de gewestbossen is het belangrijk over hanteerbare criteria te beschikken voor het bepalen van de kwaliteit.
Tenslotte is het van belang, gezien reeds de helft van het in vlaanderen geproduceerde loofhout bestaat uit populier, naar mogelijkheden te zoeken om dit hout beter te valoriseren door het ontwikkelen van toekomstgerichte houtproducten.