Project

Onderzoek naar het verband tussen de gezondheid van bijenpopulaties en verschillende potentieel verklarende variabelen op een ruimtelijk expliciete manier voor België