Project

Onderzoek naar het verband tussen de gezondheid van bijenpopulaties en verschillende potentieel verklarende variabelen op een ruimtelijk expliciete manier voor België

Acroniem
BEEHAPPY
Code
179P02614
Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
Trefwoorden
bijen populatie
 
Projectomschrijving

Bijen zijn producenten van honing, maar bovenal spelen ze een essentiële rol in het onderhouden van een goede biodiversiteit omdat ze één van de belangrijkste bestuivers zijn van vele plantensoorten. Zo zou maar liefst 80% van alle bestuiving te danken zijn aan de activiteit van bijen (bron: Europese Commissie). Overal ter wereld wordt echter een verhoogde sterfte vastgesteld onder de bijenpopulaties (zowel bij honingbijen als bij wilde bijen). Bijenexperts, wetenschappers en overheden over de ganse wereld zijn het eens dat diverse factoren verantwoordelijk zijn voor de sterfte van bijen. De problemen met bijen kunnen toegewezen worden aan ziektes en parasieten (in het bijzonder de Varroa-mijt), buitengewone milieu- en klimaatomstandigheden zoals luchtpollutie en electromagnetische straling, het verminderde voedselaanbod en verminderde nestgelegenheid, maar ook landbouw (met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) en imkerpraktijken. Op dit moment is er nog geen wetenschappelijke consensus over de mate waarin de verschillende hierboven beschreven factoren bijdragen aan de bijensterfte. Sommige onderzoekers wijzen vooral de Varroa-mijt aan als schuldige, terwijl andere onderzoekers juist de gewasbeschermingsmiddelen aanwijzen als hoofdoorzaak. Weer andere onderzoekers wijzen op synergetische en combinatie-effecten tussen de verschillende aspecten.