Project

Humor en intertekstualiteit als ideologiekritische strategieën in het oeuvre van Thomas Brussig