Project

Humor en intertekstualiteit als ideologiekritische strategieën in het oeuvre van Thomas Brussig

Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
literaire ideologiekritiek humor in literatuur DDR-literatuur
 
Projectomschrijving

Thomas Brussigs wendeliteratuur kenmerkt zich door een ideologiekritiek, gericht op zowel de DDR, haar vertegenwoordigers en de absurde realisaties van hun ideologische programma, alsook op de contemporaine politieke en sociale ontwikkelingen in het verenigde Duitsland. Het project onderzoekt hoe humor en intertekstualiteit als productie- en receptie-esthetisch bepalende elementen meespelen in deze caleidoscopische en ideologiekritische thematisering van de jongste Duitse geschiedenis.