Project

Rechtscultuur en rechtstaal : een onderzoek naar de talige dimensie in het contractenrecht in Frankrijk, Duitsland en Engeland in vergelijkend en historisch perspectief