Project

Onderzoek naar het mechanisme van persistente luminescentie

Code
01D20909
Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Condensed matter physics and nanophysics
Trefwoorden
persistente luminescentie fosfors zeldzame aarden europium
 
Projectomschrijving

Het project beoogt het opstellen van een algemeen model om te verklaren waarom bepaalde combinaties gastmatrix- codopant een toename van de levensduur van de lumiescentie veroorzaken. Synthese van een geselecteerde groep persistente materialen en studie van hun structurele en optische eigenschappen in functie van de temperatuur. De voorspellende waarde zal getoetst worden aan andere materialen.