Project

HTML5: een loper voor alle platformen?

Acroniem
HTML5
Code
HGA179I1213
Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
Trefwoorden
HTML5
 
Projectomschrijving

De HTML5-standaard wordt ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) om een allesomvattend antwoord te bieden aan de vereisten van moderne webgebaseerde toepassingen, zonder gebruik te maken van externe plug-ins of gesloten technologieën. Een tweede voordeel is dat deze standaard compatibel is met alle platformen, zowel op desktop als op mobiele toestellen, en er dus niet langer aparte versies moeten ontwikkeld worden. De term ‘HTML5’ wordt gebruikt als verzamelnaam voor een reeks specificaties voor het opmaken, structureren en manipuleren van de inhoud van webtoepassingen.Ondanks de wijd erkende voordelen, aarzelen veel bedrijven om voluit voor HTML5 te kiezen. Ten eerste is de standaard nog steeds in ontwikkeling en wordt een eerste stabiele draft pas in de loop van 2012 verwacht. Ten tweede woedt er een heftig debat of webgebaseerde applicaties die in een browseromgeving draaien wel dezelfde performantie, veiligheid en schaalbaarheid kunnen halen. De doelstelling van dit TETRA-project is om een grondige studie uit te voeren naar de mogelijkheden en beperkingen van de HTML5-standaard, via drie proof-of-concept-implementaties op bedrijfsschaal en wetenschappelijk onderbouwde testresultaten.De brede doelgroep van dit project wordt gevormd door alle bedrijven die content wensen aan te bieden op een waaier aan toestellen. Hierbij wordt niet enkel gemikt op de ontwikkelaars van innovatieve websites, die bv. de native mobiele apps kunnen vervangen, maar ook op bedrijven die een performante front-end wensen te ontwikkelen voor hun bedrijfstoepassingen die draaien binnen hun eigen serveromgevingen of in de cloud.Het project zal resulteren in een overdracht van expertise en kennis van de HTML5-standaard naar de bedrijven. Er werd gekozen om het werkplan in het eerste jaar te structureren aan de hand van een aantal proof-of-concept-implementaties. Dit zijn technische demo’s in de domeinen van gebruikersinterface, multimedia en netwerkfunctionaliteit. In het tweede jaar worden geïntegreerde demonstraties gebouwd via pilootprojecten bij de leden van de gebruikersgroep. Eerder dan te bouwen op theoretische en functionele analyses van de standaard wil dit project dus praktische hands-on-ervaring bieden die direct implementeerbaar is binnen Vlaanderen.