Project

WaMIP - Economisch/technische haalbaarheidsstudie om pesticidente meten via een MIP-gebaseerde sensor bij groentenverwerkende bedrijven

Code
179P06218
Looptijd
01-06-2018 → 31-05-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
pesticiden groentenverwerkende bedrijven
 
Projectomschrijving

Algemeen doel

De globale doelstelling van deze studie is de haalbaarheid aantonen van de ontwikkeling van een in-line Molecular

Imprinted Polymer (MlP)-sensor voor het meten van specifieke componenten (pesticiden, biociden, micro-organismen)

in het waswater van aardappelen en groenten, om zo het (her-)gebruik van waswater te optimaliseren.

Concrete doelen

Om uitsluitsel te geven over de haalbaarheid van de MIP-technologie wordt het antwoord op volgende concrete vragen

als doel gesteld:

- Is de meting van pesticiden technisch haalbaar?

"Realiseren van Proof-of-Concept MIPs die kunnen worden gebruikt als een herkenningselement op een geschikt

sensorplatform en op die manier de beoogde pesticiden in waswaters meten door middel van elektronische

uitleestechnieken.

"De mogelijkheid nagaan van detectie van het targetmolecule(n) in relevante en reele concentraties in bufferoplossingen

en in specifieke sample-oplossingen.

- Is een in-line meting mogelijk?

"Procesanalyse om na te gaan of een in-line analysemethode haalbaar is (en waar deze sensoren dan bij voorkeur

geplaatst worden), zodat er snel en accuraat beslissingen kunnen genornen worden met betrekking tot het hergebruik

van waswater.

- Is de implementatie van deze techniek economisch haalbaar?

"Economische analyse van mogelijke kostprijs en tijdswinst van de MIP-sensoren (afhankelijk van de materialen die nodig

zijn om de MIP te maken) ten ppzichte van alternatieve werkwijzen via staalname en analyse in een gespecialiseerd labo.