Project

Uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek voor het verkrijgen van tactische informatie over heling door de criminele processen van rondtrekkende daders te bevragen ten voordele van de gerechtelijke politie

Code
175H5608
Looptijd
19-11-2008 → 18-05-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
heling
 
Projectomschrijving

Via daderondervraging van gevangen rondtrekkende daders, het bestaande inzicht inzake de helingprocessen van gestolen goederen op tactisch niveau vervolledigen. We zouden ons graag beperken tot dadergroeperingen van Roemeense afkomst of organisaties waarin voornamelijk Roemenen actief zijn.
Welke processen beïnvloeden de heling? Welke personen organiseren de heling? Wat bepaalt hun keuze van doelwit? Worden de locaties waa gestolen wordt gelinkt met het soort te stelen goedereren? Welke goederen worden gestolen? Waar zijn de opslagplaatsen van de goederen? Welke kanalen worden gebruikt om de goederen over te brengen? Wat gebeurt er met de door de heling gegeneerde winsten? Wie plaats de bestelling? Waar bevinden zich de markten waar goederen worden geheeld? Wat wordt in België geheeld? Wat wordt er gedaan met het geld van deze verkopen? Hoe lang blijven de gestolen goederen op Belgisch grondgebied? Hoe gaan ze op transport en waar naartoe?
Een secundaire vraag is het afschrikkingseffect peilen van het gerechtssysteem in België?