Project

Het ontrafelen van de in vitro toxische effecten van de mycotoxine beauvericine, bacteriële toxine cereulide en cyanobacteriële microcystines, en hun interacties met microplastics in een gecombineerde blootstelling