Project

Verspreiding van microplastics in mariene sedimenten en effecten op bodemfauna: kwantificering, karakterisering en ecologische interacties

Code
01CD12723
Looptijd
01-02-2024 → 30-06-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Marine ecology
Trefwoorden
benthos mariene sedimenten Microplastics
 
Projectomschrijving

Dit project heeft tot doel de wijdverspreide aanwezigheid van microplastics (MP's) in mariene sedimenten en hun impact op de bodemfauna te bestuderen. Door MP's langs de Atlantische kust te kwantificeren en te karakteriseren en door laboratoriumexperimenten uit te voeren, wil het project hun vastlegging in sedimenten en de effecten van opname door benthos begrijpen. Er bestaat momenteel beperkt onderzoek naar dit onderwerp, waardoor deze studie cruciaal is om de kenniskloof aan te pakken.