Project

Contaminatie van eieren afkomstig van kippen gehouden bij particulieren (acron: CONTEGG)

Code
35IG67B7
Looptijd
01-02-2007 → 31-01-2008
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health care
    • Public health sciences
    • Public health services
Trefwoorden
volksgezondheid contaminatie eieren
 
Projectomschrijving

De studie richt zich op vier doelstellingen: het bepalen van de chemische contaminatie van eieren van kippen met vrije uitloop, een beter inzicht verwerven in de mechanismen van overdracht van persistente organische polluentia (POPs), een inschatting van het risico voor de volksgezondheid en het formuleren en beoordelen van de haalbaarheid van voorstellen ter vermindering van de contaminatie en de risico's.