Project

Energie-overdracht processen in nabij-infrarood persistent luminescente materialen