Project

Energie-overdracht processen in nabij-infrarood persistent luminescente materialen

Code
01P01520
Looptijd
01-10-2020 → 15-03-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Optical properties and interactions with radiation
  • Optical physics not elsewhere classified
  • Applied and interdisciplinary physics
  • Solid state chemistry
 • Engineering and technology
  • Functional materials
Trefwoorden
luminescentie fosfor
 
Projectomschrijving

Persistente luminescentie als een zelf onderhoudend optisch fenomeen heeft veelbelovende toepassingen op verschillende gebieden, waaronder veiligheidssignalering, nachtzichtbewaking en informatieopslag. In het bijzonder hebben nabij-infrarood emitterende persistente probes op nanoschaal voor geavanceerde bio-beeldvorming steeds meer aandacht getrokken binnen de academische en industriële gemeenschap. De centrale doelstelling van dit onderzoek is om een overtuigende en innovatieve toepassing en een diepgaande verklaring te bieden van nabij-infrarood emitterende persistent luminescente materialen. Dit onderzoek zal zich richten op de effectieve en milieuvriendelijke synthese van met transitiemetaal en/of lanthanide gedoteerde fosforen en het rationele ontwerp en de optimalisatie van het persistente luminescentiegedrag. Bovendien zullen belangrijke uitdagingen worden aangepakt, zoals het onderzoeken van efficiënte energieoverdracht binnen biologische NIR-vensters, de gedetailleerde informatie over de aard van de vallen, het golflengte/temperatuur afhankelijke persistente luminescentiegedrag en het begrip van de relatie tussen structuur en eigenschappen. Zowel de efficiënte energieoverdracht tussen doteringen in het nabije infrarood als de processen bij het vullen en legen van de energievallen zal hierbij worden onderzocht. De uitkomst van het project zou de weg kunnen openen om onderzoekers te motiveren nieuwe, langdurige afterglow meer gericht te onderzoeken