Project

Plastisch bezwijken van lasverbindingen met ingebedde en/of meervoudige lasfouten