Project

Plastisch bezwijken van lasverbindingen met ingebedde en/of meervoudige lasfouten

Looptijd
01-03-2013 → 31-12-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Numerical modelling and design
    • Mechanics not elsewhere classified
Trefwoorden
lasfouten interactie breukmechanica
 
Projectomschrijving

Bestaande procedures voor recategorisatie van ingebedde fouten en interactie van meervoudige fouten in lasverbindingen blijken niet geschikt voor hedendaagse ductiele en taaie staalsoorten. Met een gekoppeld experimentele en numerieke aanpak zal het faalgedrag van lasverbindingen met ingebedde en/of meervoudige fouten bestudeerd worden om te komen tot verbeterde evaluatieprocedures.