Project

Zonne-geassisteerde behandeling van urine (en mest) met herstel van voedingsstoffen (SATURN)

Acroniem
SATURN_2
Looptijd
01-01-2018 → 31-03-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
    • Theoretical and computational chemistry
    • Other chemical sciences
Trefwoorden
membraan terugwinning van voedingsstoffen urinebehandeling waterbehandeling mest
 
Projectomschrijving

De SATURN-technologie (Solar-Assisted Treatment of Urine with Recovery of Nutrients) vindt zijn oorsprong in een doctoraat, dat als hoofddoel had om een zuiver fysicochemische (niet-biologische), energie-efficiënte methode voor nutrientrecuperatie uit urine te ontwikkelen. Tijdens een voorafgaand ConcepTT-project werd het tweede geautomatiseerde prototype gebouwd en uitgetest. Tijdens de testen “n het veld”werden dezelfde terugwinningspercentages behaald als in het labo. De SATURN technologie heeft dus haar potentieel aangetoond, maar om commercieel competitief te zijn als spin-off dienen nog enkele technologische uitdagingen opgelost worden. Daarnaast moeten de marketing-strategie en het business-plan nog verder uitgewerkt worden. Het finale doel van dit project is het oprichten van een spin-off bedrijf, gebaseerd op de SATURN-technologie.