Project

Turgor-gedreven functionele-structurele groeimodellering van maïs tijdens ontwikkeling en droogte