Project

Robotmanipulatie van vervormbare objecten voor automatisatie in de textielindustrie met behulp van deep reinforcement learning