Project

De vitreoretinale interface als barrière voor intravitreaal geïnjecteerde proteïnen, virusen en siRNA nanopartikels: ex vivo runder screening modellen en siRNA nanopartikel design.