Project

Visuele en inhoudelijke invulling van de nieuwe thema viewer 'bodemverkenner' van het luik bodem van de Databank Ondergrond Vlaanderen met het oog op een educatieve ontsluiting van de Belgische bodemkaart en bodemdata