Project

Visuele en inhoudelijke invulling van de nieuwe thema viewer 'bodemverkenner' van het luik bodem van de Databank Ondergrond Vlaanderen met het oog op een educatieve ontsluiting van de Belgische bodemkaart en bodemdata

Looptijd
01-11-2014 → 31-10-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Geomatic engineering
Trefwoorden
Vlaamse bodem
 
Projectomschrijving

Het doel van deze studie is het visueel onderbouwen (met foto's van
bodemprofielen en bijhorende typische landschappen) van de bodemtypes van
de (gedigitaliseerde) bodemkaart om niet-gespecialiseerde en gespecialiseerde
gebruikers toe te laten inzicht te verwerven in de opbouw en de structuur van
de Vlaamse bodem. Daarnaast worden profielbeschrijvingen met eventuele
analyses, horend bij de foto’s of bodemtypes van de bodemkaart, in de LNEbodemdatabank
ingebracht.