Project

Naar een kennisgebaseerde, bedrijfszekere en duurzame beheersing van perenbladvlo in de perenteelt

Looptijd
01-09-2012 → 31-12-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Microbiology
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
predator PCR geïntegreerde gewasbescherming perenbladvlo fruitteelt
 
Projectomschrijving

Het project beoogt de geïntegreerde bestrijding van de perebladvlo te verbeteren. De predatie-efficientie en consumptiecapaciteit van de belangrijkste voorjaars- en najaarsnuttigen zullen worden bepaald. Hiertoe wordt een geoptimaliseerd protocol voor DNA-isolatie en PCR-identificatie van de perenbladvlo in de darm van deze nuttigen ontwikkeld om inzicht te krijgen in hun consumptiepatroon.