Project

Effecten van scaffolding op zelfsturing en domeinspecifieke kennisverwerving in een gesloten digitale leeromgeving