Project

Vastleggen van biofysische signalen om botregeneratie te stimuleren in botdefecten met kritische grootte