Project

Vastleggen van biofysische signalen om botregeneratie te stimuleren in botdefecten met kritische grootte

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Biomaterials
    • Tissue engineering
    • Polymers and plastics
 
Projectomschrijving

Kent u iemand met aandoeningen aan het bot die moeilijk te helen zijn? Het antwoord is waarschijnlijk positief aangezien bot het tweede meeste getransplanteerde weefsel is wereldwijd en vooral gebruikt wordt in deze botdefecten die niet te helen zijn. Dit project gaat bot nabootsen op drie vlakken (compositie, structuur en eigenschappen) en op twee schalen (lastdragende schaal van het scaffold en de niet-lastdragende schaal van de hydrogelen) om tot een substitutiemateriaal te komen dat botformatie gaat leiden en botheling gaat stimuleren zonder vaak gerapporteerde neveneffecten zoals pijn, infecties en een toegenomen immuunrespons. Dual core-shell 3D-printing wordt gebruikt om het scaffold te synthetiseren bestaande uit een osteogeen en een angiogeen filament. Het bekomen materiaal zal gekarakteriseerd worden om de biofysische signalen te gaan kwantificeren.