Project

Microbiële proteïne productie door het valoriseren van zijstromen afkomstig uit de melkindustrie en agricultuur