Project

Microbiële proteïne productie door het valoriseren van zijstromen afkomstig uit de melkindustrie en agricultuur

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • (Waste)water treatment processes
    • Environmental microorganism biotechnology
    • Resources engineering
    • Sustainable development
 
Projectomschrijving

De stijgende wereldpopulatie en de verwestering van culturen zorgt voor een toename in de consumptie van dierlijke eiwitten. Huidige agricultuur kan deze toename niet beantwoorden op een duurzame manier. Hierdoor is een efficiëntere manier van proteïne productie nodig maar tegelijkertijd het verminderen van vitale grondstoffen. Dit kan worden bereikt door het produceren van microbiële proteïnen. Door het gebruik van micro-organismen, kan voedsel ontkoppeld worden van land gebruik en tegelijkertijd verminderen van andere grondstoffen (water, nutriënten, enz.). Door de veelzijdigheid van micro-organismen kan er een breedspectrum van industriële zijstromen gebruikt worden als grondstof. Een van deze zijstromen is kaaswei dat rijk is in verschillende nutriënten zoals lactose, mineralen en vitaminen. Ondanks dit mist kaaswei een cruciale component om een efficiënte proteïne productie te garanderen: stikstof. Deze missende component kan worden voorzien door een agricultuur zijstroom. Deze produceert biogas en een stikstof rijk digestaat. Hiertoe zullen we drie verschillende proteïne productiemethoden, gebaseerd op voorgaande zijstromen, bestuderen. Eerst zullen we verschillende micro-organismen screenen in hun vermogen om te groeien in kaaswei. Vervolgens zullen we de drie voorgestelde routes optimaliseren en evalueren op basis van impact op het milieu en economische haalbaarheid. Ten slotte, zullen de ontwikkelde routes gevalideerd worden op labo-schaal.