Project

Ontwikkeling van een 3D-printbaar biodegradeerbaar botimplantaat voor maxillofaciale reconstructie