Project

Ontwikkeling van een 3D-printbaar biodegradeerbaar botimplantaat voor maxillofaciale reconstructie

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Chemical characterisation of materials
  • Synthesis of materials
 • Engineering and technology
  • CAD/CAM systems
  • Biomaterials
  • Tissue engineering
 
Projectomschrijving

Maxillofaciale defecten, veroorzaakt door bijvoorbeeld verkeersongevallen of tumorresectie, hebben dramatische gevolgen op de levenskwaliteit van een patiënt. Naast het vervullen van structurele en cosmetische functies, hebben botimplantaten tevens een positief effect op het psychologisch welbevinden van de patiënt. De meest gebruikte reconstructietechnieken (i.e. autologe en titanium botimplantaten) presteren echter ondermaats en zijn vaak geassocieerd met complicaties zoals beperkte vascularisatie en het optreden van infecties. In dit doctoraatsonderzoek, wordt een core/shell implantaat met een poreuze structuur ontwikkeld dat tegemoet komt aan de eerder vermelde tekortkomingen. Foto-vernetbaar polycaprolacton/polylactide gecombineerd met hydroxyapatiet zal de core van het implantaat voorzien van structurele integriteit en osteo-inductie. Daarnaast zal foto-vernetbaar gelatine als shell zorgen voor een excellente celaanhechting en -infiltratie. Gecontroleerde afgifte van de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) en het antibioticum clindamycine vanuit de shell zullen respectievelijk vascularisatie bevorderen en infecties voorkomen. Voor het vervaardigen van de poreuze, patiënt-specifieke maxillofaciale implantaten zullen twee verschillende 3D-print technieken onderzocht worden, meer bepaald Digital Light Processing (DLP) en core/shell extrusie.