Project

De zwarte gaten van de democratie. Graven naar de verzwegen trauma's van burgeroorlog en dictatuur in Spanje (1936-1975).

Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
 
Projectomschrijving

In dit metahistorisch project onderzoeken we de betekenisverlening rond de herinneringen aan de Spaanse Burgeroorlog en dictatuur, en evalueren we de invloed van de recente ‘memory boom’ op het Spaanse democratiseringsproces. Concreet onderzoeken we de impact van het blootleggen van massagraven en van de organisaties ter recuperatie van de herinnering op het historisch en politiek bewustzijn van de ‘post-memory generatie’.