Project

Hydrothermale vloeibaar maken (HTL) van microalgen voor de productie van biobrandstoffen