Project

Hydrothermale vloeibaar maken (HTL) van microalgen voor de productie van biobrandstoffen

Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other mechanical and manufacturing engineering
Trefwoorden
biobrandstof micro algen hydrothermale processen
 
Projectomschrijving

Onder de verschillende soorten biomassa, microalgen hebben het potentieel om een ​​belangrijke energiebron voor de productie van biobrandstoffen in de komende jaren. Op dit moment is het onderzoek vooral gericht op de optimalisatie van de teeltmethoden en de omzetting van slechts een enkele microalgen fractie (lipiden voor de productie van biodiesel). Hydrothermale liquefactie is een werkwijze voor thermochemische omzetting van natte microalgen, waardoor een vloeibare energiedrager genaamd ‘bio-olie’ of ‘biocrude’, naast gasvormig, waterig en vaste bijproducten. Een overzicht van de beschikbare literatuur wordt hier voorgesteld, het analyseren van de invloed van parameters zoals temperatuur, verblijftijd en katalysator dosering op de opbrengst en de eigenschappen van de verschillende productfracties. Ook de stamselectie en de stand van de techniek voor hydrothermische werkwijzen geanalyseerd. Tot slot, op basis van de resultaten verkregen uit het literatuuronderzoek, aanwijzingen voor toekomstig onderzoek worden voorgesteld.