Project

Antecedenten van gedragswijziging bij consumenten omtrent duurzaam consumptiegedrag: een integratie van theorieën en concepten uit consumentenethiek en 'groen' consumentengedrag

Code
01D25808
Looptijd
01-10-2008 → 01-02-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Marketing
Trefwoorden
consumptiegedrag consumentenethiek groen consumentengedrag
 
Projectomschrijving

De vraag 'hoe consumenten aanzetten tot bewuster consumeren' is actueler dan ooit. Gedragsinconsistentie vormt hierbij een groot probleem. Zowel consumentenethiek als groen consumentengedrag voerden reeds onderzoek uit naar mogelijke verklarende variabelen voor een gedragswijziging bij consumenten. Beide domeinen hebben zich echter grotendeels los van elkaar ontwikkeld. Het huidige onderzoeksvoorstel beoogt theorieën en modellen uit beide domeinen zinvol te integreren.