Project

Elektrochemische studie van de inzetbaarheid van gelatine, geïmmobiliseerd op elektrodeoppervlakken, als matrix voor redoxenzymen.

Code
3F004909
Looptijd
01-10-2009 → 13-01-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
    • Other natural sciences
Trefwoorden
redoxenzymen
 
Projectomschrijving

Dit project kadert binnen het onderzoeksdomein dat inzicht wil verwerven in het mechanisme en de kinetiek
van processen die plaatsgrijpen aan gemodificeerde elektroden. Deze laatste bezitten het potentieel om ingezet
te worden bij de ontwikkeling van biosensoren. Om corresponderende doelmoleculen snel en met een hoge
selectiviteit en gevoeligheid te kunnen detecteren, moet de enzymatische activiteit van de enzymen, die
geïmmobiliseerd worden op een elektrode en de doelmoleculen binden of ermee reageren, gegarandeerd
worden. Het inkapselen van de enzymen in biocompatibele matrices behoort daarbij tot de mogelijke
strategieën. In dit project zal de inzetbaarheid van gelatine voor het immobiliseren van enzymen onderzocht
worden. In een eerste fase zullen verschillende procedures vergeleken worden om de afzetting van gelatine op
diverse elektrodes te optimaliseren. De mogelijkheid om gelatine via een covalente binding aan een
goudelektrode te koppelen lijkt hierbij zeer beloftevol. In een tweede fase staat het incorporeren van eiwitten
of enzymen in de afgezette gelatinelaag centraal. Het modeleiwit paardenhart cytochroom c zal hiervoor in
eerste instantie aangewend worden, waarna overgeschakeld kan worden naar een geselecteerd cytochroom
P450 enzym. Diverse klassieke elektrochemische technieken zullen hierbij ingezet worden. Daarnaast zal
uitgebreid aandacht besteed worden aan de volledige fysisch-chemische karakterisering van de afgezette laag
via diverse technieken.