Project

Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuw modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria